Montaż wodomierzy u nowych  klientów wykonywany jest przez służby MWiK. Montażu wodomierza można dokonać tuż po wykonaniu włączenia do sieci wodociągowej („Jak się podłączyć do sieci wod-kan?”)

Po stronie Odbiorcy leży przygotowanie podejścia pod wodomierz celem podłączenia. Szczegóły techniczne znajdują się w wytycznych „Warunki techniczne projektowania i wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze działania „MWiK” Sp. z o.o. w Kołobrzegu wyd III”.