fe
pl
mwik
ue

 

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu,
w związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o odmowie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków informuje Odbiorców, iż w mocy pozostają dotychczasowe taryfy.

UWAGA! ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW!

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu uprzejmie informuje, że uległy zmianie numery telefonów.
W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, każda osoba chcąca uzyskać informacje, będzie mogła połączyć się bezpośrednio z danym pokojem – z pominięciem centrali telefonicznej.

Zachowane jest również połączenie z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem 94 306 74 27.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wykaz numerów telefonów Spółki, znajdziecie Państwo pod tym adresem.