W przypadku awarii na sieci wodociągowej może dojść np. do zabrudzenia ubrań w pralce lub zniszczenia sprzętu. Wówczas można ubiegać się od MWiK zadośćuczynienia finansowego. W tym celu należy złożyć do MWiK podanie a przedmiot roszczenia pozostawić do celów oszacowania szkody.

MWiK przyjmuje zgłoszenia szkody w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia jej wystąpienia. Rozpatrzenie zgłoszenia oraz odpowiedź udzielana jest Odbiorcy w terminie 14 dni.