Awarie wodociągowe należą do najczęstszych awarii infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej. Przeglądy sieci wodociągowych zmniejszają ryzyko wystąpienia awarii. Ponadto, szybkość reakcji służb wodociągowych MWiK na powstałe awarie również zależy od czujności Odbiorców.

Zgłoszenia o niepokojących zjawiskach wodno-kanalizacyjnych należy kierować pod alarmowy nr telefonu pogotowia wodno-kanalizacyjnego 994, które jest całodobowo do Państwa dyspozycji. W trakcie zgłoszenia zostaniecie Państwo poinformowani o nagrywaniu rozmowy oraz poproszeni o udzielenie następujących informacji:
– imię, nazwisko, nr telefonu
– miejsce (adres lub opis lokalizacji) wystąpienia niepokojącego zjawiska.

Do objawów, które powinny wzbudzić Państwa niepokój, a w konsekwencji świadczyć o awarii wodociągowej należą:
– duży wypływ wody z gruntu;
– zapadnięcia jezdni lub chodników;
– występowanie kałuż w czasie suchych i ciepłych dni;
– zalewanie piwnic i budynków niżej usytuowanych w suche dni.

Uwaga Należy pamiętać, że za usunięcie awarii oraz utrzymanie w dobrej kondycji instalacji wewnętrznej odpowiedzialny jest administrator budynku lub Odbiorca.

Sposób postępowania MWiK w przypadku zgłoszenia noszącego znamiona awarii:
– dyspozytor przyjmujący zgłoszenie wysyła ekipę techniczną do miejsca zgłoszenia;
– w przypadku potwierdzenia wystąpienia awarii, ekipa odłącza uszkodzony rurociąg oraz sprawdza, czy wodę można dostarczyć do Odbiorców innym przewodem;
– w przypadku, gdy nie ma alternatywnego sposobu dostarczenia wody w postaci innego rurociągi, do Państwa dyspozycji pozostają beczkowozy MWiK dostarczone na miejsce wystąpienia awarii w przypadku, gdy przerwa w dostawie wody przekracza 12 godzin;
– po zlokalizowaniu awarii oraz oszacowaniu jej rozmiarów oraz ustaleniu przyczyn, służby MWiK przystępują do niezwłocznego usunięcia awarii oraz przywrócenia dostawy wody.