Codziennie zagrożone jest prawidłowe oczyszczanie ścieków, ponieważ bardzo często używa się kanalizacji jako śmietnika. Proces oczyszczania ścieków zakłócają przedmioty i substancje wrzucone do kanalizacji, które są odpadami i powinny znaleźć się w koszu na śmieci, a nie w toaletach Odbiorców. Odpady tj.: elementy garderoby, patyczki do czyszczenia uszu, nawilżane chusteczki, pieluchy, podpaski, tampony, reklamówki, ścierki, lekarstwa, oleje, paliwa, farby, rozpuszczalniki, chemikalia, metale ciężkie, dętki, gruz itp. powodują zmniejszenie przepustowości kanałów kanalizacyjnych, awarię pomp na przepompowniach ścieków – wszystko to powoduje spiętrzenie ścieków w kanałach, co może doprowadzić do ich wypłynięcia i zalania mieszkań, ulic czy podwórek. Ponadto płynne zanieczyszczenia, które nie powinny zostać wprowadzone do kanalizacji mogą zakłócić proces oczyszczania fizykochemicznego ścieków oraz zniszczyć florę bakteryjną wykorzystywaną w procesie ich oczyszczania.