Zadymianie kanalizacji sanitarnej

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej wykonywane jest za pomocą generatora nietoksycznego dymu w postaci zimnej pary. Dym jest całkowicie bezwonny i bezpieczny dla zdrowia, jednak w przypadku przedostania się dymu do pomieszczeń mieszkalnych, zalecamy wietrzenie. Pojawienie się dymu w budynku może świadczyć o niewłaściwe działającej instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

Służby MWiK stosują zadymianie sieci kanalizacji sanitarnej w celu:
– sprawdzenia jej szczelności;
– likwidacji nielegalnych przyłączy;
– ujawniania nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych;
– ujawnienia miejsc jej połączenia z kanalizacja deszczową.

Warto być zorientowanym dokąd trafia deszczówka z naszej posesji, ponieważ włączenia niezgodne z przeznaczeniem mogą powodować zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez sieć sanitarną podczas intensywnych opadów deszczu, a w konsekwencji mogą prowadzić do występowania lokalnych podtopień lub zalania niżej położonych pomieszczeń.

Badanie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej może mieć również charakter interwencyjny i prewencyjny. Interwencyjny, gdy chcemy sprawdzić źródło nieprzyjemnych zapachów i zapchań instalacji wewnętrznej, natomiast prewencyjny, gdy sprawdzenie ma charakter rutynowy.

Obowiązek utrzymania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w dobrym stanie spoczywa na Odbiorcy. W wyniku źle działającego odpowietrzenia (np. złe wykonawstwo, zmniejszenie przekroju przez gniazdujące ptaki itp.) lub rozszczelnienia (np. niska jakość materiałów, niefachowe remonty itp.)  może dochodzić do przedostawania się aerozoli i odorów kanalizacyjnych do pomieszczeń mieszkalnych. Należy pamiętać, ze jest to szkodliwe dla naszego zdrowia.