Legalizacja wodomierza odbywa się co 5 lat i polega na sprawdzeniu prawidłowości jego wskazań. Weryfikacji dokonuje Obwodowy Urząd Miar, który jest niezależną i wiarygodną instytucją w tym zakresie. Legalizację otrzymują urządzenia, które wykażą się dokładnością pomiaru.

Wymiana wodomierzy stanowi planowe działania MWiK. Pracownicy Spółki na podstawie harmonogramów dokonują demontażu wodomierza, który podlega legalizacji a w jego miejsce montują wodomierz, który będzie służył Odbiorcy przez następne 5 lat.

W przypadku podliczników obowiązek legalizacji wodomierza (lub jego wymiany na nowy) spoczywa na Odbiorcy.