Zgłoszenia o niepokojących zjawiskach wodno-kanalizacyjnych należy kierować pod alarmowy nr telefonu pogotowia wodno-kanalizacyjnego 994 (lub +48 94 354 63 10), które jest całodobowo do Państwa dyspozycji.
W trakcie zgłoszenia zostaniecie Państwo poinformowani o nagrywaniu rozmowy oraz poproszeni o udzielenie następujących informacji:
– imię, nazwisko, nr telefonu
– miejsce (adres lub opis lokalizacji) wystąpienia niepokojącego zjawiska.

Do objawów, które powinny wzbudzić Państwa niepokój, a w konsekwencji świadczyć o awarii należą:
– wypływ ścieków lub wody z gruntu;
– zapadnięcia jezdni lub chodników;
– występowanie kałuż w czasie suchych i ciepłych dni;
– zalewanie piwnic i budynków niżej usytuowanych w suche dni.

Uwaga:
Należy pamiętać, że za usunięcie awarii oraz utrzymanie w dobrej kondycji instalacji wewnętrznej odpowiedzialny jest administrator budynku lub Odbiorca.