W przypadku awarii na sieci wodociągowej może dojść do awarii wodomierza. W momencie przepływu zanieczyszczonej wody przez wodomierz może nastąpić jego mechaniczne uszkodzenie. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji skontaktuj się z MWiK (Dział Produkcji Wody i Sprzedaży pod nr telefonu 94 354 64 25 w godzinach od 700-1500 lub z pogotowiem wodno-kanalizacyjnym pod nr 994 czynnym całodobowo).