Awarie sieci kanalizacyjnych

Przeglądy sieci kanalizacyjnych oraz okresowe jej „zadymianie” zmniejszają ryzyko wystąpienia awarii. Ponadto, szybkość reakcji służb kanalizacyjnych MWiK na powstałe awarie również zależy od czujności Odbiorców.

Zgłoszenia o niepokojących zjawiskach wodno-kanalizacyjnych należy kierować pod alarmowy nr telefonu pogotowia wodno-kanalizacyjnego 994, które jest całodobowo do Państwa dyspozycji. W trakcie zgłoszenia zostaniecie Państwo poinformowani o nagrywaniu rozmowy oraz poproszeni o udzielenie następujących informacji:
– imię, nazwisko, nr telefonu
– miejsce (adres lub opis lokalizacji) wystąpienia niepokojącego zjawiska.

Do objawów, które powinny wzbudzić Państwa niepokój, a w konsekwencji świadczyć o awarii kanalizacyjnej należą:
– wypływ ścieków z gruntu;
– zapadnięcia jezdni lub chodników;
– występowanie kałuż w czasie suchych i ciepłych dni;
– zalewanie piwnic i budynków niżej usytuowanych w suche dni.

Uwaga Należy pamiętać, że za usunięcie awarii oraz utrzymanie w dobrej kondycji instalacji wewnętrznej odpowiedzialny jest administrator budynku lub Odbiorca.

 

Awarie przydomowych oczyszczalni ścieków

O awarii przydomowej oczyszczalni ścieków świadczy alarm na szafce sterowniczej w postaci sygnalizacji świetlnej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nie należy samodzielnie podejmować jakikolwiek działań lecz bezzwłocznie skontaktować się w pogotowiem wodno-kanalizacyjnym dzwoniąc pod alarmowy nr telefonu 994.