PRACODAWCA: „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” SPÓŁKA Z O.O Artyleryjska 3. 78-100 KOŁOBRZEG

STANOWISKO: MASZYNISTA MASZYN I URZĄDZEŃ WOD-KAN

ZAPOTRZEBOWANIE PRACODAWCY: 1 PRACOWNIK

UMOWA: NA CZAS NIEOKREŚLONY, PO ODBYTYM OKRESIE PRÓBNYM

WYNAGRODZENIE: ZGODNIE Z UKŁADEM ZBIOROWYM MWIK SP. Z O.O. KOŁOBRZEG

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE LUB ŚREDNIE
 • PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE (MECHANIK, ELEKTRYK, HYDRAULIK)
 • PRAWO JAZDY KATEGORII B
 • UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA MAP I DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • BRAK PRZECIWSKAZAŃ DO PRACY NA WYSOKOŚCI
 • BRAK PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH PRZY PRACACH NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
 • UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE

DODATKOWE PREFEROWANE WYMAGANIA:

 • PRAWO JAZDY KAT. B+E
 • UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE GRUPA I 1kV (eksploatacja)
 • UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE GRUPA II POWYŻEJ 50kW (eksploatacja)
 • UPRAWNIENIA DO OBSŁUGI HDS
 • UPRAWNIENIA DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH (zagęszczarka, przecinarka)
 • KURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (druk w załączeniu)
 • DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POSIADANE KWALIFIKACJE

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Miejsce: PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg
Termin: do dnia 20.09.2019 r. do godz. 15.00

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „MASZYNISTA MASZYN I URZĄDZEŃ WOD-KAN” na kwestionariuszu osobowym załączonym do niniejszego ogłoszenia

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W KADRACH – tel. 94/306 74 52

Kwestionariusz MASZYNISTA MASZYN I URZĄDZEŃ WOD-KAN