PRACODAWCA: „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” SPÓŁKA Z O.O Artyleryjska 3. 78-100 KOŁOBRZEG

STANOWISKO:

ZAPOTRZEBOWANIE PRACODAWCY:

UMOWA:

WYNAGRODZENIE: ZGODNIE Z UKŁADEM ZBIOROWYM MWIK SP. Z O.O. KOŁOBRZEG

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

DODATKOWE PREFEROWANE WYMAGANIA:

WYMAGANE DOKUMENTY:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Miejsce: PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg
Termin:

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W KADRACH – tel. 94/306 74 52