Od 2013 r. MWiK zaczęły wdrażać radiowy odczyt wodomierzy. Ten sposób umożliwia zdalny odczyt wodomierzy bez konieczności wejścia na posesję czy do mieszkania Odbiorcy. W chwili obecnej zdalnym odczytem objęte są miasto i gmina Kołobrzeg, Gmina Dygowo, Gmina Siemyśl oraz Gmina Ustronie Morskie. W najbliższym okresie przewiduje się objęcie zdalnym odczytem pozostałych gmin i miejscowości zlokalizowanych na terenie działania Spółki. Do tego czasu wodomierze główne będą sukcesywnie wyposażane w nakładki radiowe, które umożliwią zdalny odczyt.

Wdrożony system umożliwia odczyt z odległości kilkudziesięciu metrów następujących parametrów:
– dane Odbiorcy;
– bieżący stan wodomierza wraz z datą i godziną odczytu;
– wsteczne przepływy i wycieki;
– informacje na temat nielegalnego demontażu i innych prób ingerencji w działanie wodomierza.

Opłaty:
– w przypadku wodomierza głównego – koszt nakładki radiowej oraz jej montażu leży po stronie MWiK;
– w przypadku podlicznika – koszt nakładki radiowej oraz jej montażu leży po stronie Odbiorcy. Opłata zgodna z cennikiem.

 

Radiowy odczyt wodomierzy – kliknij miniaturkę aby powiększyć
rsow