Wodomierze podlegają okresowej wymianie z uwagi na pięcioletni okres ważności ich cech legalizacyjnych czyli gwarancji, że mierzą i działają prawidłowo. Wymiany dokonują pracownicy MWiK zgodnie z prowadzonym wewnętrznie harmonogramem. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Legalizacja wodomierzy”.

Konieczność wymiany wodomierza może również nastąpić w wyniku awarii lub innych problemów z wodomierzem („Problemy z wodomierzem”). Ponadto, w przypadku, gdy wątpliwości budzi prawidłowość wskazań wodomierza, w celu wysłania go do ekspertyzy następuje demontaż potencjalnie wadliwego wodomierza, a w jego miejsce pracownicy MWiK montują wodomierz posiadający ważną legalizację.