Podlicznik do wodomierza głównego jest przeznaczony do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody np. zużywanej do podlewania ogrodu lub na cele gospodarcze (budowlane lub hodowlane). Na podstawie jego wskazań dokonuje się pomniejszenia ilości ścieków, które nie trafiły do kanalizacji. Należy pamiętać, że montaż, zakup wodomierza, bieżący serwis oraz legalizację podlicznika, Odbiorca ponosi na własny koszt.

Pracownicy MWiK dokonują odbioru i oplombowania podliczników (opłata zgodna z cennikiem). Każdorazowe zerwanie plomb musi być uzgodnione z MWiK.

Sposób postępowania:
– złożenie wniosku F-153 „Zgłoszenie podlicznika ogród” – druk składa się w przypadku, gdy podlicznik służy do celów podlewania ogrodu, wówczas pomniejszenie ścieków ma miejsce w okresie od 15 kwietnia do 15 września;
– złożenie wniosku F-153a „Zgłoszenie podlicznika (pozostałe)” – druk składa się w przypadku, gdy podlicznik służy do celów budowy lub hodowli, a jego wykorzystanie jest całoroczne.