Stan wodomierza prosimy przekazywać do:

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg

Dział Sprzedaży i Produkcji Wody
+48 94 306 74 02

lub za pomocą e-BOK-a.