Zgłoszenia o niepokojących zjawiskach wod-kan należy kierować pod alarmowy nr telefonu pogotowia wod-kan 994, które jest całodobowo do Państwa dyspozycji. W trakcie zgłoszenia zostaniecie Państwo poinformowani o nagrywaniu rozmowy oraz poproszeni o udzielenie następujących informacji:
– imię, nazwisko, nr telefonu
– miejsce (adres lub opis lokalizacji) wystąpienia niepokojącego zjawiska.

Do objawów, które powinny wzbudzić Państwa niepokój, a w konsekwencji świadczyć o awarii należą:
– wypływ ścieków lub wody z gruntu;
– zapadnięcia jezdni lub chodników;
– występowanie kałuż w czasie suchych i ciepłych dni;
– zalewanie piwnic i budynków niżej usytuowanych w suche dni.

Uwaga Należy pamiętać, że za usunięcie awarii oraz utrzymanie w dobrej kondycji instalacji wewnętrznej odpowiedzialny jest administrator budynku lub Odbiorca.

Dane adresowe

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg

tel. + 48 94 352 32 92

sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

Dyspozytornia
+48 94 354 63 10
Pogotowie Wodociągowe
994 lub +48 94 354 63 10
Dział Sprzedaży i Produkcji Wody
+48 94 354 64 25
Dział Techniczno-Eksploatacyjny
+48 94 352 34 96
Dział Logistyki i Transportu
+48 94 352 34 95
Dział Finansowy i Ekonomiczny
+48 94 354 63 67
Dział Oczyszczalnia Ścieków
+48 94 351 77 79
Dział Ujęć Wody
+48 94 354 38 97
Dział Laboratorium
+48 94 354 89 80
Windykacja
+48 533 18 37 67

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Artyleryjska 3, Kołobrzeg