Wyłączenie magistrali wodociągowej

 

Na wniosek Wykonawcy realizującego budowę drogi S6 na odcinku węzeł „Kołobrzeg Zachód” – węzeł „Ustronie Morskie”, nastąpi konieczność wyłączenia magistrali wodociągowej dostarczającej wodę dla miasta Kołobrzeg i gminy Kołobrzeg.
W związku z powyższym informujemy, że planowane jest wyłączenie odcinka magistrali wodociągowej w dniu 11.07.2018 od godziny 22:00 do godziny 12:00 dnia następnego,
W efekcie prowadzonych robót montażowych wystąpią zakłócenia w dostawie wody dla Miasta Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg polegające na przerwie w dostawie wody dla miejscowości Budzistowo, oraz na terenie miasta przy ul. Rzemieślniczej, Janiska, Władysława Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Krzywoustego oraz w podanych godzinach nastąpi spadek ciśnienia poniżej minimalnego gwarantowanego dla naszych odbiorców na terenie całego Miasta Kołobrzeg oraz Gminy Kołobrzeg.
MWiK Sp. z o.o. wyznacza zastępcze, mobilne punkty poboru wody dla obszarów pozbawianych dostawy wody w dniu 12.07.2018 r od godziny 8:00:
1. Budzistowo – ul. Kasztelańska – parking przy skrzyżowaniu z ul. Kołobrzeską
2. Kołobrzeg – ul. Rzemieślnicza, Bolesława Krzywoustego
3. Kołobrzeg – skrzyżowanie ul. Kazimierza Wielkiego i Władysława Łokietka
4. Kołobrzeg – ul. Władysława Jagiełły
Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu prac montażowych, nastąpi zmętnienie wody na terenie Miasta Kołobrzeg, które może utrzymywać się przez okres kilku dni. Zmętnienie wody nie będzie powodować zagrożenia życia i zdrowia odbiorców.