Prace na przepompowni ścieków

 

Informujemy, że wskutek prowadzonych prac na przepompowni ścieków przy ul. Frankowskiego „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu zwraca się z prośbą do odbiorców z terenu Uzdrowisk, centrum Miasta Kołobrzeg o zmniejszenie ilości zużywanej wody w dniu 04.07.2018 r. od godz. 23:00 do godz. 8:00 dn. 05.07.2018 r. Ww. okresie nastąpi wzmożony ruch ciężkiego sprzętu na ulicach: Dworcowa, Frankowskiego, Łopuskiego, Zygmuntowska.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy Odbiorców wody.