DYSPOZYTORELEKTRYK-OPERATOR STACJI UZDATNIANIA WODYMONTER SIECI WOD-KAN/KIEROWCAŚLUSARZ-MECHANIK

PRACODAWCA:
„MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” SPÓŁKA Z O.O
Artyleryjska 3. 78-100 KOŁOBRZEG

STANOWISKO:
DYSPOZYTOR

ZAPOTRZEBOWANIE PRACODAWCY:
1 PRACOWNIK

UMOWA:
NA CZAS NIEOKREŚLONY, PO ODBYTYM OKRESIE PRÓBNYM

WYNAGRODZENIE:
ZGODNIE Z UKŁADEM ZBIOROWYM MWIK SP. Z O.O. KOŁOBRZEG

POWIERZONE OBOWIĄZKI:

 • MONITOROWANIE ZEWNĘTRZNYCH OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 • KOORDYNOWANIE BRYGAD PRACUJĄCYCH PRZY USUWANIU USTEREK I AWARII NA SIECI WOD-KAN
 • SPORZĄDZANIE CYKLICZNYCH ANALIZ TECHNICZNYCH
 • INFORMOWANIE KLIENTÓW SPÓŁKI O PRZYCZYNACH I SPOSOBIE LIKWIDACJI ZAKŁUCEŃ W DZIAŁANIU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W DOSTAWACH WODY I ODBIORZE ŚCIEKÓW

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE TECHNICZNE PREFEROWANY KIERUNEK INŻYNIERSIA ŚRODOWISKA, SPECJALNOŚĆ WODOCIĄGI I KANALIZACJA
 • UMIEJĘTNOŚĆ SZYBKIEGO WYSZUKIWANIA POŻĄDANYCH INFORMACJI I ICH WERYFIKACJI Z SYSTEMU „SCADA”
 • WIEDZA Z ZAKRESU EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
 • UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA I UZĄDZEŃ BIUROWYCH

DODATKOWE PREFEROWANE WYMAGANIA:

 • UMIEJĘTNOŚĆ ANALITYCZNEGO MYŚLENIA
 • UMIEJĘTNOŚĆ PRACY POD PRESJĄ CZASU
 • BUDOWANIE I UTRZYMYWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z KLIENTEM
 • ZDOLNOŚĆ DO REALISTYCZNEJ OCENY SYTUACJI I PODEJMOWANIA TRAFNYCH DECYZJI
 • DYSPOZYCYJNOŚĆ (PRACA ZMIANOWA)
 • UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE
 • ODPORNOŚĆ NA STRES

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (druk w załączeniu)
 • DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POSIADANE KWALIFIKACJE

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Miejsce: PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg
Termin: do dnia 14.12.2018 r. do godz. 15.00

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „DYSPOZYTOR” na kwestionariuszu osobowym załączonym do niniejszego ogłoszenia

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W KADRACH – tel. 94/306 74 52

Kwestionariusz dyspozytor

PRACODAWCA:
„MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” SPÓŁKA Z O.O
Artyleryjska 3. 78-100 KOŁOBRZEG

STANOWISKO:
ELEKTRYK – OPERATOR STACJI UZDATNIANIA WODY

ZAPOTRZEBOWANIE PRACODAWCY:
1 PRACOWNIK

UMOWA:
NA CZAS NIEOKREŚLONY, PO ODBYTYM OKRESIE PRÓBNYM

WYNAGRODZENIE:
ZGODNIE Z UKŁADEM ZBIOROWYM MWIK  SP. Z O.O. KOŁOBRZEG

WYMAGANIA  KWALIFIKACYJNE:

 • WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE LUB ŚREDNIE
 • UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE GRUPY I „E” do 1kV
 • PRAWO JAZDY KATEGORII B
 • MINIMUM 2 LATA DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU ELEKTRYKA
 • UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA SCHEMATÓW I RYSUNKÓW TECHNICZNYCH
 • BRAK PRZECIWWSKAZAŃ DO PRACY NA WYSOKOŚCI
 • DYSPOZYCYJNOŚĆ
 • GOTOWOŚĆ DO PRACY W ZMIANACH, RÓWNIEŻ NOCNYCH, PRZY OBSŁUDZE STACJI UZDATNIANIA WODY
 • GOTOWOŚĆ DO PRACY W DYŻURACH DOMOWYCH

DODATKOWE PREFEROWANE WYMAGANIA:

 • UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE DO 15 kV „E” i „D”
 • ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (druk w załączeniu),  LIST MOTYWACYJNY
 • DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POSIADANE KWALIFIKACJE

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Miejsce: PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg
Termin: do dnia 20.07.2018 r. do godz. 15.00

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ELEKTRYK SUW” na kwestionariuszu osobowym załączonym do niniejszego ogłoszenia

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W KADRACH  – tel. 94/306 74 52

Kwestionariusz elektryk

PRACODAWCA:
„MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” SPÓŁKA Z O.O
ul. Artyleryjska 3. 78-100 KOŁOBRZEG

STANOWISKO:
MONTER SIECI WOD – KAN/KIEROWCA

ZAPOTRZEBOWANIE PRACODAWCY:
2 PRACOWNIKÓW

UMOWA:
NA CZAS NIEOKREŚLONY, PO ODBYTYM OKRESIE PRÓBNYM

WYNAGRODZENIE:
ZGODNIE Z UKŁADEM ZBIOROWYM MWIK  SP. Z O.O. KOŁOBRZEG

WYMAGANIA  KWALIFIKACYJNE:

 • WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE LUB ŚREDNIE
 • PRAWO JAZDY KATEGORII B + E, C
 • UPRAWNIENIA  DO PRZEWOZU RZECZY KAT. C
 • ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE KAT. C
 • BRAK  PRZECIWWSKAZAŃ DO PRACY NA WYSOKOŚCI
 • DYSPOZYCYJNOŚĆ
 • BRAK PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH
 • BRAK PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH PRZY PRACACH NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (druk w załączeniu),  LIST MOTYWACYJNY
 • DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POSIADANE KWALIFIKACJE

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Miejsce: PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg
Termin: do dnia 20.07.2018 r. do godz. 15.00

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „MONTER SIECI WOD-KAN/KIEROWCA” na kwestionariuszu osobowym załączonym do niniejszego ogłoszenia

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W KADRACH  – tel. 94/306 74 52

Kwestionariusz monter kierowca sieci wod-kan

PRACODAWCA:
„MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” SPÓŁKA Z O.O
ul. Artyleryjska 3. 78-100 KOŁOBRZEG

STANOWISKO:
ŚLUSARZ – MECHANIK

ZAPOTRZEBOWANIE PRACODAWCY:
1 PRACOWNIK

UMOWA:
NA CZAS NIEOKREŚLONY, PO ODBYTYM OKRESIE PRÓBNYM

WYNAGRODZENIE:
ZGODNIE Z UKŁADEM ZBIOROWYM MWIK  SP. Z O.O. KOŁOBRZEG

WYMAGANIA  KWALIFIKACYJNE:

 • WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE LUB ŚREDNIE O PROFILU: ŚLUSARSKO-MECHANICZNYM
 • UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE GRUPY I „E” do 1kV
 • MINIMUM 2 LATA DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU MECHANIKA, ZWIĄZANYM Z UTRZYMANIEM RUCHU
 • PRAWO JAZDY KATEGORII B
 • UPRAWNIENIA SPAWACZA W ZAKRESIE SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO
 • UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA SCHEMATÓW I RYSUNKÓW TECHNICZNYCH
 • BRAK  PRZECIWWSKAZAŃ DO PRACY NA WYSOKOŚCI
 • DYSPOZYCYJNOŚĆ
 • GOTOWOŚĆ DO PRACY DWUZMIANOWEJ
 • GOTOWOŚĆ DO PRACY W DYŻURACH DOMOWYCH

DODATKOWE PREFEROWANE WYMAGANIA:

 • UPRAWNIENIA NA ŻURAW PRZENOŚNY KAT. II
 • UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI TOKARKI
 • UPRAWNIENIA MIG/MAG 135
 • UPRAWNIENIA SPAWACZA W ZAKRESIE SPAWANIA GAZOWEGO

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (druk w załączeniu),  LIST MOTYWACYJNY
 • DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POSIADANE KWALIFIKACJE

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Miejsce: PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg
Termin: do dnia 20.07.2018 r. do godz. 15.00

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ŚLUSARZ-MECHANIK” na kwestionariuszu osobowym załączonym do niniejszego ogłoszenia

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W KADRACH  – tel. 94/306 74 52

Kwestionariusz ślusarz-mechanik