„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu zawiadamia odbiorców wody przy ul. 1-go Maja w Kołobrzegu, że w związku z koniecznością wykonania przebudowy sieci wodociągowej w dniu: 12.07.2018 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00 zostanie wstrzymany dopływ wody. W wyniku prowadzonych działań wystąpią chwilowe spadki ciśnienia
Czytaj więcej

Wyłączenie magistrali wodociągowej

  Na wniosek Wykonawcy realizującego budowę drogi S6 na odcinku węzeł „Kołobrzeg Zachód” – węzeł „Ustronie Morskie”, nastąpi konieczność wyłączenia magistrali wodociągowej dostarczającej wodę dla miasta Kołobrzeg i gminy Kołobrzeg. W związku z powyższym informujemy, że planowane jest wyłączenie odcinka magistrali wodociągowej w dniu 11.07.2018 od godziny 22:00 do godziny
Czytaj więcej

Prace na przepompowni ścieków

  Informujemy, że wskutek prowadzonych prac na przepompowni ścieków przy ul. Frankowskiego „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu zwraca się z prośbą do odbiorców z terenu Uzdrowisk, centrum Miasta Kołobrzeg o zmniejszenie ilości zużywanej wody w dniu 04.07.2018 r. od godz. 23:00 do godz. 8:00 dn. 05.07.2018
Czytaj więcej

Zawiadomienie o spadku ciśnienia wody

  „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu zawiadamia odbiorców wody, że w związku z prowadzonymi przez Energa -Operator SA, pracami związanymi z przebudową linii wysokiego napięcia na Ujęciu Wody w Bogucinie, w dniu: 10.07.2018 r. od godz. 10.30 do godz. 13.30 mogą wystąpić lokalne spadki ciśnienia wody.
Czytaj więcej